crop

przycinanie

czyli jak dobrze przycinać obrazki do wymiaru