Wojna ze spamerami: Energy Models

Tradycyjnie dostałem zapytanie czy chce dostać ofertę. Spamerom niechcący się jednak dołączyły do zapytania oferta, reklama, referencje czy case study; dołączyły do już 17 maili. No więc 17 razy (na razie) sobie przeczytałem jak to agencja modelek i hostess Energy Models nie pozwala na publikacje firmowego spamu … i postanowiłem zadzwonić (przed publikacją) pod wskazany numer +48 509 516 666, co by się więcej dowiedzieć. Podobno mieli przestać spamować po kontacie.

Szanujemy Państwa cenny czas i prywatnośœć, prosimy więc o telefoniczną informację, jeœli nie życzycie sobie Państwo otrzymywania kolejnych informacji na ten temat w przyszłoœci. Nasze ciekawe informacje staramy się przekazywać z reguły nie częœciej niż raz na kilka miesięcy.

Problem że nie rozsyłają co kilka tygodni czy nawet dni a co kilkanaście min, max co godzinę.

Ale zadzwoniłem, i wiem! Wiem jak rozsyłają ten spam. Panienka lub pani w mało fachowy sposób mnie poinformowała że mają listę domen ściągniętą z netu i wysyłają pod wszystkie domeny na ślepo dopisując przedrostki „kontakt”, „biuro” itd … i niestety nie mogą tego wstrzymać. Dowiedziałem się też że jak mam 400 domen i podpięte do nich maile, to dostane pewnie kilkaset takich maili. Dowiedziałem się że jak im prześlę listę swoich domen to oni je usuną i w przyszłości nie będą mnie już spamować. Potem usłyszałem że mogę ich nie straszyć :) i śmiech po drugiej stronie. Aż i ja się postanowiłem pośmiać z pajaców. Swoją drogą ciekawe czy tak swoich klientów traktują?

Ale w sumie trzeba przyznać że bardzo kulturalnie przepraszają z góry w spamie za spam

Niniejszy list przeznaczony jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowany, zawiera treœci chronione prawem i nie jest informacją, ani ofertą handlową. Dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju wykorzystywanie, podejmowanie działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osoby lub podmioty nie będące jego adresatem, bez zgody nadawcy jest zabronione. Odbiorca niniejszego listu, jeœli otrzymał go omyłkowo, proszony jest o powiadomienie nadawcy i usunięcie go z komputera. Jeœli list ten dotarł do Państwa przypadkowo więcej niż raz – z góry przepraszamy.

Przy okazji można się dowiedzieć że mail nie jest ofertą, nie wolno go cytować ani pokazywać bo zawiera treści chronione :D Znaczy zawiera ofertę (patrz niżej). Cóż, sprawa poszła do ISP a i zachaczę jutro o posterunek Policji, bo chyba powinno się zacząć od złożenia doniesienia.

Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: […]
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Muszę poczytać jeszcze jak to poprowadzić zgrabnie bo wiem że jeszcze z kilku paragrafów można walnąć. Pod spodem tak dla potomności, nie polecam czytać bo nudy (jak ich cała strona i oferta).

Szanowni Państwo,

ponieważ ENERGY MODELS jest jednš z grupy najbardziej znanych AGENCJI MODELEK I HOSTESS w Polsce, o już stabilnej i wysokiej renomie, również wœród Klientów zagranicznych, zgodnie z ustawš o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš, chcielibyœmy poprosić Państwa o zgodę na przesyłanie Państwu stosownej oferty handlowej i pełnej informacji o œwiadczonych usługach, bowiem:

– zwykle zaufanie małych i dużych firm, m.in. znanych marek takich jak np. PLUS GSM, ASUS, HTC, POLSAT, LONDA, SUBARU, GOSTYŃ, SUNSET SUITS, a także wymagajšcych Klientów jak chociażby znane, międzynarodowe FORUM EKONOMICZNE to wynik owocnej i skutecznej pracy;

– HOSTESSY (np. około 15 tys.), doœwiadczone w pracy podczas targów, imprez, bankietów oraz konferencji organizowanych w kraju i zagranicš, posiadajšce często doskonałš znajomoœć wielu języków obcych m.in. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i wielu innych, przyczyniajš się do wymiernych korzyœci, sukcesów osišganych przez Klientów oraz podkreœlajš wizerunek, wzmacniajšc jednoczeœnie renomę i siłę promowanej marki;

– wyjštkowš specjalnoœciš bywa sprawna koordynacja dowolnej wielkoœci ogólnopolskich kampanii promocyjnych, samplingowych, animacyjnych z udziałem od kilku do nawet kilkuset hostess i hostów jednoczeœnie, przy zachowaniu bezkonkurencyjnych stawek oraz idealnej organizacji. Niezależnie od powyższego: zapewnianie stałego nadzoru, outsourcingu, obsługi prawnej akcji, również według życzeń Klientów różnego rodzaju stoisk, materiałów promocyjnych, strojów, stylizacji itp.;

– MODELKI i MODELE, posiadajšcy doœwiadczenie w pracy podczas różnorodnych sesji zdjęciowych (katalogi, czasopisma itp.) oraz podczas pokazów mody, różnych eventów w kraju i zagranicš wyróżniajš się zwykle niebanalnš i oryginalnš urodš oraz bogatym doœwiadczeniem w wykonywanej pracy;

– szczegółowa i profesjonalna selekcja przesyłanych zgłoszeń daje często przewagę nad konkurencjš podczas organizowanych imprez, gdzie MODELKI oraz HOSTESSY wyróżniajš się przygotowaniem i profesjonalnym stosunkiem do swoich obowišzków oraz urokiem osobistym;

– przygotowanie pełnej organizacji oraz prowadzenia różnego rodzaju imprez okolicznoœciowych, integracyjnych dla firm, gal, targów, wzbogacone o oferty sprawdzonych fotografów, make-up, stylistów, agencje koncertowe na terenie całej Polski, przy zachowaniu najatrakcyjniejszych stawek to coœ wyjštkowego dla Klienta;

– współpraca podczas sesji fotograficznych, pokazów mody, koncertów, bankietów, targów, konferencji, tworzenia dowolnych reklam, katalogów i innych, różnorodnych zleceń, a także realizacji pomysłów Klientów cechuje naprawdę dobrš agencję.

Zespół Energy Models

Szanujemy Państwa cenny czas i prywatnoœć, prosimy więc o telefonicznš informację, jeœli nie życzycie sobie Państwo otrzymywania kolejnych informacji na ten temat w przyszłoœci. Nasze ciekawe informacje staramy się przekazywać z reguły nie częœciej niż raz na kilka miesięcy.

Na naszej stronie www.energymodels.pl lub pod n/w numerami kontaktowymi otrzymacie Państwo ustawowe informacje o: œwiadczeniu usług i przesyłaniu zapytania – drogš elektronicznš.

tel. kom.: 509 516 666,
tel: (12) 350 41 15, (12) 345 58 52
fax: (12) 396 58 07

Ważne!

Niniejszy list przeznaczony jest wyłšcznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowany, zawiera treœci chronione prawem i nie jest informacjš, ani ofertš handlowš. Dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju wykorzystywanie, podejmowanie działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osoby lub podmioty nie będšce jego adresatem, bez zgody nadawcy jest zabronione. Odbiorca niniejszego listu, jeœli otrzymał go omyłkowo, proszony jest o powiadomienie nadawcy i usunięcie go z komputera. Jeœli list ten dotarł do Państwa przypadkowo więcej niż raz – z góry przepraszamy.

Szczęściem jestem 17 krotnym adresatem i mogę sobie z przesyłką robić co chcę. I jak … czy ja dobrze myślę że nieco daleko tej ofercie do jedynie zapytania? Jak na moje niewprawne oko, zapytanie powinno zamknąć się w jednym zdaniu „czy chcesz otrzymać informacje handlową o agencji modelek i hostess”. A nie takie coś

Tagi: , , , ,