Ktoś chyba już pęka …

Prawdopodobnie Panowie z Active Pharma po publikacjach krytykujących ich „dzieła” nie wytrzymali :D (zapomniałem napisać że cała akcja ma miejsce na farmamarketing.info)