Zabezpieczenie freelancera cz.2

Cha, inicjatywa się rozwinęła i zaczynamy pracę nad idealną umową, a ja kontynuuje moje luźne nieprawnicze dywagacje o paragrafach zabezpieczających projektanta przed dojeniem (za warstwy.com) przez niektórych „niesfornych” klientów. Chciałbym jednak żebyście nie odnieśli wrażenia że trzeba się zabezpieczać przed każdym – większość naszych klientów jest jednak normalna :)

§ – ilość zmian

Każdy kto choć trochę projektuje spotkał się z klientami którzy podsyłają niekończące się uwagi zwane zawsze przez nich „poprawkami” (drobna sugestia – nie nazywajcie zmian „poprawkami”, poprawka może wynikać z waszego błędu a więc nie podkładajcie się). Są osobniki które wręcz dla tych uwag wysyłanych codziennie zamawiają projekt i potrafią poza zamęczeniem zleceniobiorcy dodatkowo zeżreć cały budżet projektu pozbawiając jakiegokolwiek zysku, nie mówiąc o ochocie do pracy.

Strony umawiają się że zleceniodawca po otrzymaniu …… przekaże, najdalej w …… dni, jedną listę uwag do przedstawionego projektu która zostanie naniesiona w czasie nie dłuższym niż …… dni.

Dobry zwyczaj, przyjmuj kolejne listy zmian dopiero po ustaleniu zakresu prac i zapłaceniu faktur, lub przynajmniej kolejnej części. Nierzadko się zdarza że klient dokonuje takiej ilości zmian że projekt najzwyczajniej już przestaje mu się podobać i po pierwszych zachwytach postanawia się udać do nowej ofiary która ma zrealizować jego (najczęściej bliżej nie określoną) wizję. Jeśli projekt się podoba ale chce ktoś go jeszcze zmieniać – proszę bardzo, uregulujmy rachunki i bierzmy się szybko za kolejne zmiany.

§ – dodatkowe prace

Dość częsta praktyka, klient szantażując, lub nawet lekko sugerując że od wykonania dodatkowych bannerów, logo, ulotek, czy wizytówek zależy bezpieczeństwo naszego projektu. Zawsze w korespondencji po prostu warto zadać pytanie wprost – czy przyjęcie projektu/zapłacenie faktury zależne jest od wykonania dodatkowych prac? Odpowiedź twierdząca jest świetną podstawą do zatrzymania zadatku i nie wydania projektu (z życia: po postawieniu sprawy tak, projekt idzie najczęściej bez dodatków) lub klient się reflektuje i proponuje jakieś dodatkowe pieniądze (najczęściej grosze). Oczywiście nie namawiam do stawiania tak sprawy za każdym razem – ja sam często wykonuje coś ekstra dla dobrego klienta za free, wierzajcie mi: dobry klient jest na wagę złota. Dobrą praktyką jest jednak zaznaczenie w umowie że wszelkie dodatkowe prace będą wycenione osobno, mimo że wcześniej wy-listowaliśmy dokładny zakres prac.

Strony ustalają że zadania nie wyszczególnione w zakresie prac nie stanowią części umowy.

Niby truizm ale warto dopisać już nie dla bezpieczeństwa a dla samej świadomości klienta jak sprawy się mają.

§ – etapy prac

Dla mnie to najważniejsza część umowy – konkretny podział prac na etapy. Każdy etap wymaga potwierdzenie/akceptacji klienta – a późniejsze zmiany do już zamkniętych etapów to renegocjacja 2 punktów umowy: czasu i kwoty.

Strony ustalają następujący harmonogram:

i tu już lista pasująca do projektu (u mnie lista czasem składa się z 3 punktów a czasem z ponad 10 … poniżej lista na szybko z założeniem że robię projekt strony głównej i 3 podstron:

  • do dnia …… przesłanie materiałów i wytycznych przez zleceniodawcę
  • przedstawienie wstępnego projektu przez zleceniobiorcę, składającego się z ……, w …… dni od dostarczenia ostatecznych materiałów i wytycznych przez zleceniodawcę
  • akceptacja i ewentualne przesłanie uwag do projektu musi nastąpić najpóźniej …… dni po przedstawieniu projektu
  • naniesienie uwag oraz przedstawienie ostatecznego kompletu projektów, przez zleceniobiorcę, musi nastąpić najpóźniej …… dni po akceptacji projektu wstępnego i ewentualnym przesłaniu uwag

Strony ustalają że każdy z etapów będzie akceptowany przez zleceniobiorcę a dalsze zmiany, po akceptacji, nie są częścią tej umowy

Nie chce mi się ładnie i „sucho” pisać zdań – bardziej chce pokazać kierunek w jakim powinny zastrzeżenia iść. Na sucho i gotowo mam nadzieje w większej grupie weźmiemy udział w przygotowaniu wzorcowej umowy dla freelancera.

cdn …

Tagi: , , ,